Curatele

De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. U kunt daarbij denken aan mensen met een psychiatrische aandoening. Ook noemt de wet als redenen voor ondercuratelestelling gewoonte van drank- of drugsmisbruik.

Curatele wordt gezien als een ingrijpende maatregel. De persoon in kwestie verliest namelijk zijn handelingsbekwaamheid en mag geen enkele zelfstandige rechtshandeling meer verrichten. Vermogen en persoonlijke belangen worden in één beschermingsmaatregel gevat. Deze maatregel wordt alleen maar uitgesproken als een persoon tegen zichzelf in bescherming genomen dient te worden. U kunt hierbij denken aan iemand die door zijn verstandelijke beperking of een ernstige verslavingsproblematiek schulden maakt of onverantwoorde financiële uitgaven doet en dat ook zal blijven doen na instelling van een beschermingsbewind.

Bij beschermingsbewind gaat de bewindvoerder alleen over de financiën. De persoon die onder bewind staat kan aankopen doen en overeenkomsten aangaan. De bewindvoerder kan deze zaken niet terugdraaien en zal de daardoor ontstane vordering moeten voldoen. Wanneer iemand onder curatele staat, mag deze zonder toestemming van de curator geen aankopen doen en/of contracten afsluiten. Doet de onder curatele gestelde dit toch dan kan de curator de koop en/of het contract ongedaan maken en het geld terugvorderen. Onze ervaring is dat een onder curatele stelling een stukje rust biedt bij de curandus (de onder curatele gestelde) en diens naasten en/of direct betrokkenen. Een curatele moet aangevraagd worden bij de kantonrechter en onderbouwd worden met medische verklaringen. Het besluit tot curatele wordt gepubliceerd.

Bewindvoerders met persoonlijke betrokkenheid
Transparante werkwijze
Samenwerking met de cliënt, de familie en instanties

Wilt u meer weten of heeft u behoefte aan een vrijblijvend gesprek?

Dan kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.