De werkwijze van Integra

Integra brengt bewindvoering, mentorschap, curatele en inkomensbeheer op een hoger niveau. Niet alleen voor de klant maar ook voor de betrokkenen. Dit merkt u meteen aan het begin van het traject. Afhankelijk van de behoefte en wens is er de mogelijkheid om te kiezen voor bewind, mentorschap, curatele of inkomensbeheer. 

In alle gevallen starten we met een uitgebreide inventarisatie. Hierbij wordt al snel duidelijk waar de knelpunten zitten en wat de mogelijke oplossingen zijn. Wij geloven in het snel scheppen van duidelijkheid. Dit geeft rust in de financiële situatie en binnen het gezin. Vervolgens wordt afgesproken welk traject we gaan bewandelen. 

Zowel bij bewindvoering, mentorschap als curatele wordt er een verzoekschrift opgesteld voor de kantonrechter. Dit kunnen wij voor u verzorgen. Zodra de rechter uitspraak heeft gedaan kunnen wij aan het werk. 

Als bewindvoerders en curatoren willen wij actief betrokken zijn bij onze cliënten. Wij geloven niet dat je alleen maar de administratieve kant moet doen. Samenwerking met de cliënt, de familie en de hulpverlenende instantie is enorm belangrijk om alles in goede banen te leiden. Vandaar ook onze overtuiging dat de mens centraal staat.